ПРАКТИЧНИ ПРЕДАВАЊАБолести и штетници во пчелното семејство (PowerPoint)

Болести и штетници во пчелното семејство (PDF)


Здраво и јако пчелно семејство (PowerPoint)

Здраво и јако пчелно семејство (PDF)


Значењето на квалитетно прихранување на пчелното семејство за брз пролетен развој (PowerPoint)

Значењето на квалитетно прихранување на пчелното семејство за брз пролетен развој (PDF)


Начини за производство на пчелни матици< (PowerPoint)/a>

Начини за производство на пчелни матици< (PDF)


Органско пчеларско производство (PowerPoint)

Органско пчеларско производство (PDF)


Производство на матици по Јентер методa (PowerPoint)

Производство на матици по Јентер методa (PDF)


Производство на матици по Никот метода (PowerPoint)

Производство на матици по Никот метода (PDF)


Размножување на пчелни семејства (PowerPoint)

Размножување на пчелни семејства (PDF)


Овој проект се спроведува како дел од Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD), која е финансирана од Европската унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

Вратете се назад